• Giới thiệu về Trang Human Capital Vietnam - Nguồn Vốn Nhân lực Việt Nam

  Đăng vào ngày 24/12/2015 bởi Quản trị viên
  HUMAN CAPITAL VIỆT NAM - NGUỒN VỐN NHÂN LỰC Việt Nam là một blog chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệp trong lĩnh vực nhân sự digital transformation. Trong cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta có những công nghệ mới, mô hình và các phương thức kinh doanh mới đồng thời với đó là chúng ta cần con người mới. Với những con người mới trong tổ chức bạn, chúng ta cần một phương thức quản lý nhân sự kiểu mới, không còn là Human Resource nữa mà là Human Capital.
  Click để xem chi tiết
 • Thông tin liên hệ

  Đăng vào ngày 24/12/2015 bởi Quản trị viên
  Click để xem chi tiết
DMCA.com Protection Status