Giới thiệu về Trang Human Capital Vietnam - Nguồn Vốn Nhân lực Việt Nam

Đăng vào ngày 24/12/2015 bởi Quản trị viên

HUMAN CAPITAL VIỆT NAM - NGUỒN VỐN NHÂN LỰC

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta có những công nghệ mới, mô hình và các phương thức kinh doanh mới đồng thời với đó là chúng ta cần con người mới. Với những con người mới trong tổ chức bạn, chúng ta cần một phương thức quản lý nhân sự kiểu mới, không còn là Human Resource nữa mà là Human Capital. Các xu hướng này đòi hỏi sự thay đổi:

  • Con người là trọng tâm của các hoạt động: thay vì quản lý thì sẽ là hỗ trợ.
  • Các hoạt động thu hút nhân tài được xây dựng dự trên marketing và sales thay vì admin và operation.
  • Cấu trúc tổ chức và branding của nhà tuyển dụng sẽ giúp thu hút nhân tài.
  • Đào tạo và phát triển con người được chú trọng: xu hướng công nghệ, cần nhiều năng lực hỗn hợp hơn xưa để hoàn thành 1 mục tiêu công việc thay vì các năng lực đơn lẻ trong các phòng ban.
  • Xu hướng công nghệ, trí thông minh nhân tạo: Ứng dụng trí thông minh nhân tạo vào hoạt động doanh nghiệp giúp cho các hoạt động hỗ trợ hiệu quả hơn và nhanh chóng hơn.

Các chia sẻ của tôi dựa trên kinh nghiệm bản thân và rút kết từ các kiến thức mà bản thân thu thập được để thay đổi mô hình nhân sự của công ty tôi hiện tại. Nếu mọi người có cùng mối quan tâm với chúng tôi về chủ đề này xin vui lòng contact chúng để cùng trao đổi thêm qua email: [email protected] 

Các kênh thông tin chính thức của nhóm:

 Facebook:https://www.facebook.com/HumanCapitalVN/ 

 Linkedin: https://www.linkedin.com/company/humancapitalvn/ 

Bài viết liên quan

DMCA.com Protection Status